apertio er investering,
for alle.

apertio er en intelligent og automatiseret investeringsløsning, der hjælper dig med at nå dine mål, hurtigere og smartere.

Sign up nu og modtag en invitation til vores første produktlancering.

Velkommen

Apertio – Changing the way you investApertio er din nye digitale investeringsrådgiver, hvor du får uvildig rådgivning og hjælp til at sammensætte den optimale investering af din langsigtede opsparing.

På apertio’s platform, får du en komplet og enkel guide til investering, der giver dig det de bedste forudsætninger for at at træffe de bedste investerings valg.

Vi kan via vores intelligente investeringsprofil levere en skræddersyet investeringsanbefaling til dig, som du enten selv kan investere, eller du kan lade apertio porteføljepleje automatisk forvalte din opsparing.

Det er din opsparing og dine valg – apertio hjælper dig med at sammensætte den optimale investering.

Baggrund

Vores filosofi

Investering skal være tilgængelig for alle

Alle skal have adgang til uvildig professionel investeringsrådgivning, uanset størrelsen af deres opsparing. Apertio leverer uvildig investeringsrådgivning til dig, når og hvor du har behov for det.

Set it and forget it

Langsigtet investering skal være passivt og ikke aktivt, da aktiv investeringsforvaltning ikke kan slå markedet på den lange bane. Derfor benytter apertio en passiv investeringsstrategi, som sikrer dig det bedste langsigtede afkast.

Lave omkostninger

Investering bør ikke være dyrt, derfor leverer apertio investeringsrådgivning til en brøkdel af bankerne og vi anbefaler dig kun investeringsforeninger, med en retfærdig omkostningsstruktur, som ikke udhuler dit afkast.

Kort fortalt

Hvordan fungerer Apertio?

Dit investeringsformål

Din personlige anbefaling hos apertio, bygger på dine behov og mål, for din langsigtede investering. Apertio’s digitale investeringsrådgiver hjælper dig med at definere dit investeringsformål, tidshorisont og din risiko tolerance.
Du kan bruge vores digitale investeringsrådgiver, hvor og når du har lyst, apertio er tilgængelig 24/7.

Din personlige anbefaling

Apertio’s personlige anbefaling, til dig, består af en bred portefølje af indeksbaseret investeringsforeninger, i aktier og obligationer, som er sammensat til at minimere din risiko og optimere dit afkast. Apertio overvåger løbende og systematisk markedet for investeringsforeninger, så vi sikrer at det kun er de bedste, der indgår i din portefølje.

Din opsparing, dit valg

Med apertio’s anbefaling kan du frit vælge om du selv vil investere via din bank eller om du vil benytte apertio’s fuldautomatiske porteføljepleje, der løbende overvåger din investering.
Det er din opsparing og dit valg.

Om apertio

Hvorfor apertio?

Bag apertio står et stærkt team af dedikerede personer, med tilsammen 100 års erfaring fra investeringsbranchen, der vil bruge deres viden til at gøre markedet for investering mere gennemskueligt og troværdigt.

Markedet for investeringsrådgivning har i for lang tid været domineret af bankerne og deres investeringsforeninger, hvor kunderne har fået en god, men ikke uvildig investeringsrådgivning, da bankerne bliver betalt for at sælge deres egne investeringsforeninger.

Apertio vil bryde bankernes dominans og give dig investeringsrådgivning på en moderne, digital og forståelig måde.

Apertio skaber rammerne for, at du kan få større kendskab til investering og få adgang til professionel rådgivning af din langsigtede opsparing.

Vores vision er at skabe være den bedste og foretrukne digitale investeringsrådgiver for dig.

Apertio – changing the way you invest.

Simple Share Buttons